Online Paisa

Friday, September 27, 2019

Shrimad bhagwat geeta shlok 4-6

September 27, 2019
अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि। युयुधानो विराटश्च द्रपदश्च महारथः।। 4 ।। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्। पुरुजित्कुन...

Wednesday, September 25, 2019

Shrimad bhagwat geeta shlok 2,3

September 25, 2019
दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढहं दुर्योधनस्तदा।। आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रव्रीत् ।। 2 ।। अर्थ - सञ्जय बोले व्यूहरचना रूप में (दृढ़...